Zatvoriť
Ak máte záujem o stretnutie s nami, vyplňte tento kontaktný formulár, alebo zavolajte na tel: +421 948 412 812

Meno / Priezvisko *

Firma

Váš e-mail *

Mám záujem o predbežnú rezerváciu číslo zájazdu / názov / približný termín

Iné info

Telefonický kontakt *

* povinné
Sledujte nás na FacebookuKontaktný formulárEnglish version

Ayurveda

Ajurvédska medicína je staroveký liečebný systém založený na 5 000 rokov starej tradícii. V Indii a na Srí Lanke obyvatelia veria v silnú liečebnú moc ayurvedy, najmä preto, že ide o osvedčený liečebný postup, v ktorom sú lieky získavané z okolitej prírody. Ayurveda úplne odmieta používanie chemických látok, pričom zdravie v zmysle Ayurvedy znamená harmóniu tela a duše.

Slovo "ayurveda" pochádza zo starovekého jazyka sanskritu. "Ayur" znamená "život" a slovo "veda" v tomto význame predstavuje "vedu života". V sanskrite má však toto slovo širší význam, ktorý zahŕňa nielen život človeka, ale aj život rastlín, zvierat, ako aj iných živých bytostí.

Prvopočiatky vzniku ayurvedy nachádzame v indickej mytológii. "Mahabrahma" (hinduistický boh stvorenia) prikazoval, aby tento systém liečenia bol šírený ďalej medzi osvietený a významný ľud. Z historických záznamov sú známe aj dve veľmi významné mená a to "Charaka", ktorý je zakladateľom interného lekárstva a "Sushrutha", ktorý pochádzal zo školy chirurgov "Dhanwantara".

Ayurveda je koreňom takmer všetkých medicínskych odborov a filozofie ošetrovateľstva celej východnej civilizácie. Od jej zrodenia v Indii sa ayurveda dedí z generácie na generáciu a je určitým spôsobom života pre milióny ľudí. Obyvatelia Indie a Srí Lanky s ayurvedou vyrastali, vyskúšali si ju ako deti, neustále si ju opakovali počas dospelosti a ďalej potom odovzdávali svojim deťom. Ayurveda sa tak stala najlepším priateľom človeka, integrovala sa do jeho života, a dodnes spolunažívajú v harmonickej symbióze.

 

Ayurveda na Srí Lanke

Srí Lanka má vlastný ayurvédsky systém založený na množstve predpisov, ktoré sa dedia z generácie na generáciu už viac ako 3 000 rokov. Záznamy z historických textov hovoria o tom, že králi, ktorí boli zároveň aj poprednými lekármi, vnímali ayurvedu ako cestu k dlhovekosti. Prvú knihu o ayurvede na Srí Lanke nazvanú Sarartha Sangrahaya napísal kráľ Buddhadasa (398 n.l.), jeden z najvýznamnejších lekárov. Toto dielo si zachováva svoj veľký význam dodnes a je centrom pozornosti pre mnohých súčasných lekárov ayurvedy. Vzájomný vzťah medzi ayurvedu a kráľovstvo vniesol budhizmus a ayurveda sa tak dostala na najvyššiu pozíciu v Srí Lanskej politike.

Ajurvédski lekári mali veľmi vznešené postavenie v spoločenskej hierarchii. Staroveké nápisy nachádzajúce sa na povrchu skál odzrkadľujú celú históriu zdravotníckych služieb, ktoré existovali v krajine. Rôzne nemocničné náleziská symbolizujú zmysel liečenia a starostlivosti, ktoré v tej dobe prevládali. Súčasní ayurvédski lekári musia absolvovať 6-ročné denné štúdium na vysokej škole. Štúdium zahŕňa popri výučbe ayurvedy i predmety západnej medicíny.

V súčasnosti existuje tzv. Ajurvédska lekárska komora, ktorá vedie evidenciu lekárov ayurvedy a kontroluje ich správanie, dodržiavanie liečebných postupov a etických princípov. Oddelenie ayurvedy, na čele ktorého stojí komisár ayurvedy, Ayurvédsku spoločnosť pre výrobu liečiv a Ajurvédsky výskumný ústav na Srí Lanke spadá pod kontrolné mechanizmy ministerstva zdravotníctva.

Ajurvédsky zdravotný systém je známy ako najkomplexnejší liečebný systém na celom svete. Celková veľkosť poznatkov, ktoré zahŕňa, však nie je úplne objasnená dnešnej spoločnosti. V jeho pravej podstate ho môžeme v skratke označiť ako ezoterický.

Ayurveda bola ako liečebná metóda v roku 1982 bola oficiálne uznaná Svetovou zdravotníckou organizáciou.

 

Princíp ayurvedy

Ayurveda sa zaoberá nielen liečbou chorôb, ale najmä ich prevenciou s dôrazom na správnu výživu a harmonický životný štýl. Ajurveda je postavená na harmónii dóš, ktoré sú kombináciou základných elementov: oheň, voda, zem, vzduch a éter a v každom človeku sú v jedinečnom pomere. Samotná liečba je zameraná na človeka a pôsobí naňho ako na celok, teda sa nedelí na jednotlivé orgány. Jej cieľom je dosiahnuť rovnováhu medzi telom a dušou. Spolu s liečbou je potrebné dbať na prirodzené potreby človeka, žiť podľa nich a zároveň počúvať signály svojho tela. Takto sa dostáva do rovnováhy životná energia, ktorá prúdi telom. A práve rovnováha je kľúčom k dlhému životu bez chorôb...